รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์
61   ตำบลนิคม  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ 043-871138
Email : Chantarat46100045@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :