ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
09 มี.ค. 63 ถึง 11 พ.ค. 63 ปิดภาเรียนที่ 2
เปิดเรียนภาคฤดูร้อนในวันที่ 1 เมษายน 2560 และสิ้นสุด วันที่30 เมษายน 2560 
ชุดสุภาพ
09 มี.ค. 63 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบ NT ประถมศึกษาปีที่ 3
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ทุกระดับชั้น
01 มี.ค. 63 พิธีรับใบประกาศนียบัตร อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที 6
สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ( อนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6๗
นักเรียนใส่ชุดครุย ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 เข้าค่ายพักแรม ป.4-6
สอบกลางภาคเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -6
03 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบ O-NET ป.6
ชุดผ้าไทย(โทนสีฟ้า)
27 ม.ค. 63 เข้าค่ายวิชาการ
20 ม.ค. 63 ถึง 21 ม.ค. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
16 ม.ค. 63 วันครู
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
07 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียน ที่ 2/2562
30 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ภาคบ่าย)
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับ อนุบาลและประถมต้น (วันที่ 19 ธันวาคม 2561)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประถมปลาย (วันที่ 21 ธันวาคม 2561)
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง (ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคม)
จับฉลากของขวัญในห้องเรียน
04 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561
21 ต.ค. 62 ครูประจำชั้นส่งผลสัมฤทธิ์ให้โรงเรียน
09 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ชำระค่าเล่าเรียนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
08 ต.ค. 62 กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2562
หยุดเรียนเนื่องในวันครูแห่งชาติ
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
สอบO-netประจำปี 2561
29 ส.ค. 62 เข้าค่ายวิชาการ
09 ส.ค. 62 วันแม่แห้งชาติ ทำบุญตักบาตร
สอบปลายภาคเรียน
22 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
27 มิ.ย. 62 ไหว้ครู และ เลือกตั้งประธานนักเรียน
13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน/ประชุมผู้ปกครอง
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 ชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนฤดูร้อน SUMMER
20 มี.ค. 61 ส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ปลายปี